Uniunea asociaţiilor HOG e.V. ale saşilor
transilvӑneni din Germania


 

Acul de onoare ȋn aur

a uniunii asociaţiilor HOG als saşilor transilvӑneni din Germania


se conferӑ domnului
Ovidiu Teodor Creţu
Primar al Municipiului Bistriţa

ca semn de recunosaştere a meritelor deosebite pentru oraşul de origine a membrilor asociaţiei HOG Bistritz – Nösen e.V.
De la ȋnceputul mandatului ȋn 2008 Ovidiu Teodor Creţu s-a angajat cu succes deosebit ȋn refacerea turnului grav afectat dupӑ ȋncendiu, precum şi la renovarea extrem de costisitoare a bisericii evanghelice. Domnia s-a este un declarat prieten al saşilor care au edificat oraşul, şi care au fost de-a lungul veacurilor purtӑtori ai civilizaţiei.
Ovidiu Teodor Creţu este promovator al tradiţiilor sӑseşti şi se simte responsabil pentu pӑstrarea şi conservarea moştenirii culturale lӑsate de saşi.

 Bistriţa 23.August 2013

Preşedinţii i.V.
Karl-Heinz Brenndörfer
Werner Henning